¿Qué quieres aprender?

Microsoft Excel 2003 fàcil

Microsoft Excel 2003 fàcil

EyL FORMACION

Curso online


Precio a consultar

Curs per a aprendre a utilitzar el full de càlcul Microsoft Excel 2003, explicant totes les funcions que l'aplicació posseeix i veient l'ús d'aquest programa per a crear i modificar fulls de càlcul, tant senzills com altres més complexes.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Temario completo de este curso

• Introducció a l'Office 2003
Introducció a la suite ofimàtica Microsoft Office 2003, descrivint els elements comuns que es poden trobar en tots els programes que la formen: les plantilles i assistents, el porta-retalls de l'Office, el sistema d'ajuda, l'Auxiliar de l'Office, com guardar la configuració, el quadre de diàleg Obertura, la cerca d'arxius i la personalització dels menús i les barres d'eines.


o Introducció a l'Office
o Personalitzar l'entorn
o Obtenir ajuda i recursos
o Altres elements comuns


• Microsoft Excel 2003 Bàsic (Català)
Descripció del funcionament bàsic del full de càlcul Microsoft Excel 2003, veient les funcions disponibles en aquest programa a l'hora de crear i modificar fulls de càlcul senzills. S'explica el necessari per a crear llibres i fulls de càlcul, desplaçar-se i introduir dades en les fulls, formats bàsics i impressió.


o Introducció a Excel 2003
o Llibres i fulls
o Introduir dades (I)
o Introduir dades (II)
o Modificar fulls
o Organitzar i imprimir fulls
o Format de cel•les


• Microsoft Excel 2003 Avançat (Català)
Descripció de funcions avançades del full de càlcul Microsoft Excel 2003, veient l'ús de fórmules, funcions i gràfics en els llibres d'Excel. També es descriuen aspectes avançats relatius a l'edició de fulls i al format de les cel•les, i s'explica la relació d'Excel i Internet, per a col•locar les dades d'un full de càlcul en una pàgina web.


o Fórmules
o Funcions
o Format avançat de cel•les
o Més sobre l'edició dels fulls
o Crear gràfics
o Col•locar dades en la Web

Ver más