La calidad en los procesos de las artes gráficas

La calidad en los procesos de las artes gráficas

ESCOLA FORMACIÓ PROFESSIONAL ANTONI ALGUERÓ

Curso subvencionado presencial

Sant Just Desvern (Barcelona)


Gratis

HORARIO: viernes de 18.-21.30 y sábados 9-14h

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Sant Just Desvern

Temario completo de este curso

Programa:
1. Qualitat en els processos gràfics
- El control de qualitat. Conceptes que hi intervenen.
- Elements de control.
- Fases de control: recepció de materials, processos i productes.
- Assaigs, instruments i mesures més característiques.
- Qualitat en preimpressió: guany de punt, equilibri de grisos idensitat.
- Variables d'impressió (densitat d'impressió, contrast, penetració,fjado, guany d'estampació, equilibri de color i de grisos).
- Àrees de control a la impressió. Mesurament.
- Qualitat en postimpressió.
- Control visual de l'enquadernació i manipulats.
- Comprovació de defectes del enquadernat i manipulats. Laqualitat en la fabricació.
- Normes ISO i UNE.
- - Normes i estàndards publicats pel Comitè 54 d'AENOR, relatiusal procés gràfic.

2. Color i la seva mesura
- Naturalesa de la llum.
- Espectre electromagnètic.
- Filosofia de la visió.
- Espai cromàtic.
- Factors que afecten la percepció del color.
- Teoria del color. Síntesi additiva i substractiva del color.
- Sistemes de representació del color: Munsell, RGB, HSL, HSV,PANTONE, CIE, CIE-Lab, GAFT.
- Instruments de mesura del color: densitòmetres, colorímetres,brillómetros i espectrofotòmetres.
- Avaluació del color.
 

Ver más