¿Qué quieres aprender?

Certificat de professionalitat: Elaboració de productes farmacèutics i afins

Certificat de professionalitat: Elaboració de productes farmacèutics i afins

Escola Sant Gervasi, SCCL

Curso subvencionado para desempleados presencial

Mollet Del Valles (Barcelona)


Gratis

Duración : 3 Meses

Realitza totes les operacions del procés de fabricació de productes farmacèutics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada dels equips, en condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell dels equips.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Mollet Del Valles
Febrero 2021

Objetivos

Obtenir una titulació oficial que m' acrediti com a Operador de màquines per a l' elaboració, envasat i etiquetatge de productes farmacèutics

A quién va dirigido

Prioritariament a persones aturades del sector farmaquímic que no tenen la titulació pertinent, o als qui vulguin reorientar el seu perfil professional, preferentment: persones amb especials dificultats d' inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social, persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, majors de 45 anys, persones inscrites com a demandants d' ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys, persones que no cobren prestació per desocupació o que no tinguin dret, persones amb baixa qualificació professional, joves menors de 30 anys, persones beneficiàries dels programes Prepara, Activación para el Empleo i d' altres que comportin l' obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l' ocupació, dins de les polítiques actives d' ocupació, persones sol.licitants de protecció internacional i d' altres col.lectius vulnerables sotmesos a persecució, persones que ja tinguin acreditades una o més unitats de competència.

Requisitos

"•Tenir el títol de graduat en educació secundària. •Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2. •Tenir un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al qual es vol accedir. •Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les proves d'accés corresponents regulades per les administracions educatives. •Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

Temario completo de este curso

Programa:
MF0049_2: Dispensat de materials (180 hores).
MF0052_2: Instal·lacions, serveis i equips de fabricació de productes farmacèutics i afins (160 hores,TRANSVERSAL).
MF0051_2: Fabricació de lots farmacèutics (240 hores).
MP0151: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’elaboració de productes farmacèutics i afins (80 hores).
FCO: Formació complementària (20 hores).
Ver más