EOCB013PO - PRL PER TREBALLADORS D'ELECTRICITAT, MONTATJE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE ...

EOCB013PO - PRL PER TREBALLADORS D'ELECTRICITAT, MONTATJE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE AT I BT - Presencial Vic (Barcelona)

Infocentre Formació I Estudis S.l.

Curso subvencionado para trabajadores presencial

VIC (Barcelona)


Gratis

Adquirir els coneixements necessaris, tant teòrics com pràctics, per a l'aplicació

de tècniques segures de treball durant l'execució dels treballs d'electricitat.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

VIC

Temario completo de este curso

1. DEFINICIÓ DELS TREBALLS.
1.1. Centres de transformació.
1.2. Línies generals.
1.3. Instal·lació provisional d'obra.
2. TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES.
2.1. Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de riscos en el cas que
no existeixi pla.
2.2. Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
2.3. Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
3. MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES.
3.1. Escales.
3.2. Petit material.
3.3. Equips portàtils i eines.
4.VERIFICACIÓ, IDENTIFICACIÓ I VIGILÀNCIA DEL LLOC DE TREBALL I EL SEU ENTORN.
4.1. Riscos i mesures preventives necessàries.
4.2. Coneixement de l'entorn del lloc de treball i del trànsit per aquest. Planificació de les tasques
des d'un punt de vista preventiu.
5. INTERFERÈNCIES ENTRE ACTIVITATS.
5.1. Activitats simultànies o successives.
5.2. Previsió de les necessitats dels diferents equips elèctrics.
6. PRIMERS AUXILIS I MESURES D'EMERGÈNCIA.
6.1. Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.
7. DRETS I OBLIGACIONS.
7.1. Marc normatiu general i específic.
7.2. Organització de la prevenció.
7.3. Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos
laborals.
7.4. Participació, informació, consulta i propostes.
Ver más