- Ser capaz de confeccionar contratos, nóminas y seguridad social, así como de gestionar los aspectos legales mes relevantes. - Desarrollar la actividad laboral en el ámbito de la gestión administrativa. - Dominar la confecció de tramitar nòmines. - Conocer las principales novedades a nivel laboral de 2017 y 2018.

Duración

1 Mes

A quién va dirigido

A trabajadores y autónomos

Sedes

Barcelona
Julio 2018

Temario completo de este curso

1.         Gestió laboral

1.1.      L’empresa i la Seguretat Social        

2.         Règim general de la seguretat social

3.         Inscripció de l’empresa en la seguretat social, mútues patronals, llibres obligatoris

4.         El règim especial des treballadors autònoms

5.         Llibres obligatoris

6.         El calendari laboral

7.         La contractació de treballadors

7.1       El contracte de treball. Característiques de les diferents modalitats

8          Enquadrament i afiliació a la seguretat social, altes i baixes

9.         Suspensió i extinció de la relació contractual, acomiadaments

10.       L’expedient del treballador

11.       Contractes bonificats

12.       Tramitació

12.1     Rebut de salaris/nòmines

12.2     Impresos oficials

12.3     Conceptes salarials i normativa legal

12.4     Confecció rebut de salari

13.       El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres

14.       Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització, ...

14.1     Càlcul de cotitzacions

14.2     Cotització en períodes de baixa

15.       Liquidacions

15.1     Baixes per contingències comunes i professionals

15.2     Retencions a compte de l’IRPF

15.3     Retribucions en espècie i el seu tractament

15.4     Situacions especials

15.5     Incapacitat temporal i maternitat

15.6     Contractació a temps parcial

15.7     Cotitzacions a la seguretat social

15.8     Impresos oficials i terminis de presentació

15.9     Omplir TC1, TC2

15.10   Tipus de cotització

15.11   Ajornaments i recàrrecs

15.12   Sistema XARXA

16.       Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal

16.1     Fitxers treballadors

16.2     Processos de nòmines

16.3     Processos de Seguretat Social

16.4     Processos de l’IRPF

16.5     Tancaments, informes i estadístiques

Ver más

Más cursos relacionados de Secretariado

EMPRENDE BUSINESS SCHOOL

CONTRATACION DE PERSONAL

EMPRENDE BUSINESS SCHOOL - Curso subvencionado para trabajadores online
social. UD4. Modalidades de contratación laboral III: los contratos formativos 4.1 Definición. 4.2 El contrato para la formación. 4.3 Los contratos

hasta 150 €
formate.es

Trámites on-line con la administracion

formate.es - Curso online
de la Agencia Tributaria. 3.4. Seguridad Social: Sistema RED. 3.5. Comunicación on-line de la contratación laboral al Inem: contrat@. 3.6. Cajeros ciudadanos. 3.7

Gratis
Euroconsulting Plataforma de Formacion

Control de quejas y reclamaciones 20 horas

Euroconsulting Plataforma de Formacion - Curso subvencionado para trabajadores online
Tema 1. Gestión de quejas y reclamaciones 1.1. Conceptos generales 1.2. Objeciones 1.3. Quejas 1.4. Reclamaciones 1.5. Por teléfono 1.6. Por escrito T

Gratis
CRITERIA RR.HH.

Técnicas administrativas básicas de oficina (MF0969_1)

CRITERIA RR.HH. - Curso subvencionado para trabajadores en Barcelona
de la correspondencia. Medios utilizados en el envío de correspondencia y paquetería. El envío de correspondencia. Normativa legal de seguridad y confidencialidad

Gratis
Noa Innova SL

Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y comercial

Noa Innova SL - Curso subvencionado para trabajadores online
y empresariales. 1.5 Operaciones informáticas de facturación y nóminas. UD2. Gestión básica de tesorería 2.1 Operaciones básicas de cobro y pago. 2.2 Los medios

Gratis
Ver más