¿Qué quieres aprender?
7

Cursos de informática y tecnología en Vic

Llámanos al 900 49 47 47
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
Aplicar la filosofia de treball en entorns Cloud (AZURE i LINUX). Aplicar la filosofia de treball en entorns Cloud (AZURE i LINUX). Aplicar la filosofia de treball en entorns Cloud (AZURE i LINUX).

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència mínima del 75% de les sessions presencials, així com també la superació d’un examen o prova. Accés la plataforma Online d'Infocentre amb el material treballat durant el curs OBJECTIUS: Programar...

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Excel 2016, tals com la creació i administració de fulls de càlcul, l’administració de cel·les de dades i intervals, la creació de taules, la realització d’operacions...

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de funcionalitats avançades de l’eina Microsoft Excel 2016, tals com l’administració de configuracions i opcions d’un llibre, i les funcions avançades per a crear fórmules, taules i gràfics...

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Excel 2016, tals com la creació i administració de fulls de càlcul, l’administració de cel·les de dades i intervals, la creació de taules, la realització d’operacions...

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para desempleados en VIC (Barcelona)
L'objectiu general del curs és donar la formació bàsica per capacitar la persona per realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips informàtics i perifèrics, sota la supervisió d'un responsable, aplicant criteris de qualitat i actuant...

Gratis
UVIC - Universidad Central de Catalunya
UVIC - Universidad Central de Catalunya | Máster en Vic (Barcelona)
Objetivos: El Màster té com a objectiu formar professionals en el desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils capaços de liderar un projecte. Estaràs capacitat per analitzar el mercat dels jocs i les aplicacions per identificar les noves tendències...

5.195