¿Qué quieres aprender?
12

Cursos de ingeniería en Vic

Llámanos al 900 49 47 47
UVIC - Universidad Central de Catalunya
UVIC - Universidad Central de Catalunya | Máster en Vic (Barcelona)
El Máster Universitario en Ingeniería Industrial te habilita para el ejercicio de la profesión regulada de ingeniero / a industrial y tiene como objetivo ofrecer una formación técnica y científica multidisciplinaria, a partir de una visión integrada en...

13.570
UVIC - Universidad Central de Catalunya
UVIC - Universidad Central de Catalunya | Carrera universitaria en Vic (Barcelona)
El grado en Ingeniería de la Automoción tiene una orientación dual en colaboración con el Cluster de la Industria de Automoción de Cataluña. El programa forma profesionales altamente cualificados en el ámbito de la ingeniería de la automoción con una...

5.907
Universitat de Vic
Universitat de Vic | Carrera universitaria en Vic (Barcelona)
El Grado trabaja de manera interdisciplinaria técnicas y conocimientos de electrónica y automática industrial para diseñar, desarrollar y analizar productos electrónicos y procesos de automatización industrial. Forma profesionales...

4.759
IVA inc.
Universitat de Vic
Universitat de Vic | Carrera universitaria en Vic (Barcelona)
Trabaja de manera interdisciplinaria técnicas y conocimientos de mecánica, electrónica, control e informática para concebir nuevas maneras de producir, de desarrollar nuevos productos y de diseñar nuevas máquinas. Forma profesionales con capacidad de

4.759
IVA inc.
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso en VIC (Barcelona)
•Fer el muntatge d’automatismes elèctrics, relés, temporitzadors, etc. •Fer el manteniment d’instal.lacions industrials. •Entendre la simbologia elèctrica i interpretar esquemes de connexionat. •Fer el connexionat de motors elèctrics. •Fer el manteniment...

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso en VIC (Barcelona)
o Entendre el funcionament dels Circuits Elèctrics. o Realitzar Instal•lacions Elèctriques bàsiques, és a dir, les que ens trobem a qualsevol: habitatge, comerç, oficina i indústria, utilitzant els sistemes convencionals. o Realitzar el muntatge d’aparells...

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso en VIC (Barcelona)
Utilitzar les funciones bàsiques i avançades del Programa de Disseny en 3D: Solidworks. • Treballar amb peces i operacions. • Realitzar l’ensamblatge de conjunts mecànics. • Dissenyar amb l’ensamblatges, realitzant les configuracions.

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
Adquirir els coneixements necessaris, tant teòrics com pràctics, per a l'aplicació de tècniques segures de treball durant l'execució dels treballs d'electricitat.

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
Interpretar els elements relatius al quadre de comandament logístic, així els seus indicadors i usar aquesta eina com a base per a configurar un pressupost de logística.

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
Adquirir els coneixements i normes específiques en matèria de seguretat i salut en el treball en relació amb l'activitat d'operadors d'equips manuals.

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para desempleados en VIC (Barcelona)
Identificar i discriminar entre el conjunt de mesures, accions i procediments que permeten registrar i identificar cada producte, des del seu origen fins a la seva destinació final, promovent l'increment de la seguretat en els diferents processos i procurant reduir...

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para desempleados en VIC (Barcelona)
L'objectiu general del curs és donar a l'alumne la formació bàsica en l'àmbit del manteniment i la logística dins la indústria alimentària per desenvolupar una feina en aquests àmbits dins la indústria alimentària. Aquestes competències es poden resumir...

Gratis