¿Qué quieres aprender?
14

Cursos de sectores industriales en Vic

Llámanos al 900 49 47 47
Interactive Training Systems
Interactive Training Systems | Curso en Vic (Barcelona) y 2 sedes más
Objetivos: Con esta Formación se garantiza que el poseedor del carnet sabe conducir la carretilla en condiciones normales siguiendo las "Buenas Prácticas de Conducción". Con las recomendaciones que se requiere según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales...
Descuento Lectiva
145 € 125
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
Realitzar el manteniment preventiu en màquines, equips i instal·lacions. Realitzar el manteniment preventiu en màquines, equips i instal·lacions.

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
Adquirir les competències i habilitats necessàries per a la correcta conducció i maneig de carretons elevadors amb control de les càrregues total i seguretat en la tasca.

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
Obtenir la certificació per la conducció de carretons elevadors. Obtenir la certificació per la conducció de carretons elevadors. Obtenir la certificació per la conducció de carretons elevadors.

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
Dissenyar matrius per a la mecanització de peces de xapa. Dissenyar matrius per a la mecanització de peces de xapa. Dissenyar matrius per a la mecanització de peces de xapa.

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència mínima del 75% de les sessions presencials, així com també la superació d’un examen o prova. OBJECTIUS: Realitzar plans amb l'aplicació Autodesk Inventor.

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència mínima del 75% de les sessions presencials, així com també la superació d’un examen o prova. OBJECTIUS: Dissenyar i modelar peces en 2D i 3D manejant eines del programari AUTOCAD

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
Per obtenir l’acreditació es requereix una assistència mínima del 75% de les sessions presencials, així com també la superació d’un examen o prova. OBJECTIUS: Organitzar i supervisar el manteniment industrial d'instal·lacions dominant els nivells de...

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
Organitzar i supervisar el manteniment industrial d'instal·lacions dominant els nivells de manteniment l'anàlisi de temps.

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
Identificar el carretó elevador i els riscos, permetent que els operaris millorin la seva seguretat i la producció de l'empresa, per a optimitzar el seu ús i el dels elements de transport interior.

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
Mecanitzar peces amb màquines eines de control numèric.. Mecanitzar peces amb màquines eines de control numèric.. Mecanitzar peces amb màquines eines de control numèric..

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
Adquirir coneixements quant a esquema i funcionament de dispositius i circuits elèctrics. Adquirir coneixements quant a esquema i funcionament de dispositius i circuits elèctrics.

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
Aplicar els autòmats programables a la gestió de projectes. Aplicar els autòmats programables a la gestió de projectes. Aplicar els autòmats programables a la gestió de projectes.

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
Adquirir habilitats per a avaluar el potencial de millora dels processos i definir escenaris futurs desitjats.

Gratis