¿Qué quieres aprender?
6

Cursos subvencionados de inmobiliaria y construcción en Tarragona

Llámanos al 900 49 47 47
CENIC - Centro de Negocios Inmobiliarios de Catalunya
CENIC - Centro de Negocios Inmobiliarios de Catalunya | Curso subvencionado en Tarragona
ObjetivosCaptar multiexclusivas y venderlas en 2009Seducir al propietario y al comprador en épocas de recesiónConocer los mejores métodos para vender obra nueva y segunda mano

87
IVA inc.
Fundación Laboral de la Construcción.
Fundación Laboral de la Construcción. | Curso subvencionado en Tarragona y 1 sede más
Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

Gratis
Fundación Laboral de la Construcción.
Fundación Laboral de la Construcción. | Curso subvencionado en Tarragona
Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com a pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball durant l'execució de les unitats d'obra que dugui a terme.Objetivos: "Saber identificar què activitats...

Gratis
Fundación Laboral de la Construcción.
Fundación Laboral de la Construcción. | Curso subvencionado en Tarragona
Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com a pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball durant l'execució de les unitats d'obra que dugui a terme.Objetivos: " Identificar què equips de treball...

Gratis
Fundación Laboral de la Construcción.
Fundación Laboral de la Construcción. | Curso subvencionado en Tarragona
Objetivos: "OBJECTIU GENERAL Dotar a l'operador dels coneixements i habilitats que li permetin realitzar correctament el treball assignat, acreditat i autoritzat per l'empresari o el seu representants. OBJECTIUS ESPECÍFICS - Conèixer de forma general...

Gratis
Fundación Laboral de la Construcción.
Fundación Laboral de la Construcción. | Curso subvencionado en Tarragona
Capacitar al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig.Objetivos: Recordar els continguts de la norma UNE 58451 referents a prevenció de riscos i operació de carretons Reforçar les pràctiques segures al...

Gratis