6101

Cursos subvencionados

Filtros
PUE

VMware vSphere: Install, Configure & Manage v6.0 -

PUE - Curso subvencionado en Barcelona
El present curs oficial de VMware prepara a l'assistent per adquirir els coneixements necessaris per instal·lar, configurar i administrar una infraestructura vSphere aplicada a un entorn empresarial, amb l'objectiu de gestionar correctament VMware vSphere®...

Gratis
PUE

Desenvolupament d'aplicacions web amb PHP i MySQL

PUE - Curso subvencionado en Barcelona
Aquest és un curs adequat per preparar a desenvolupadors web, programadors d'internet i administradors web, que necessiten capacitar-se en la creació i manteniment de llocs web dinàmics amb accés a bancs de dades.El llenguatge PHP és l'estàndard per al...

Gratis
Motivacció Formació

Certificado de Profesionalidad para Departamento de compras-Logistica

Motivacció Formació - Curso subvencionado en Reus (Tarragona)
COMPETENCIA GENERAL: Preparar y controlar el plan de aprovisionamiento de materiales/mercancías de sistemas de producción y distribución en la cantidad, calidad, lugar y momento justo, realizando la programación del aprovisionamiento, el control de los...

Gratis
QID Consultors

MOS: Microsoft Office Word

QID Consultors - Curso subvencionado en Barcelona
Aprende a utilizar el programa de Microsoft Office wordAprende a hacer tablas y listasAprende a crear un buen documentoObjetivos: - Conocer la creación del documento- Conocer como insertar formatos a objetosA quién va dirigido: El curso va dirigido especialmente...

Gratis
Tu Red Educativa

Curso de iniciación al alemán online

Tu Red Educativa - Curso subvencionado online
¿Quieres empezar a aprender alemán desde la base? con este curso adquirirás las primeras nociones del idioma alemán de forma sencilla, flexible y dinámica. La METODOLOGÍA ONLINE propuesta se ajusta a las características y necesidades de cada alumno/a...

Gratis
Tu Red Educativa

Curso de ruso para principiantes

Tu Red Educativa - Curso subvencionado online
¿Quieres empezar a hablar ruso aprendiendo desde la base? aprovecha esta oportunidad para hacer nuestro curso de ruso de forma gratuita. La METODOLOGÍA ONLINE propuesta se ajusta a las características y necesidades de cada alumno/a, combinando las metodologías...

Gratis
Tu Red Educativa

Curso de Personal Shopper

Tu Red Educativa - Curso subvencionado online
Con el nuevo Curso de Personal Shopper conocerás todas las herramientas para potenciar lo mejor de ti, adecuar tu imagen a las distintas situaciones de tu vida diaria y organizar tus compras de forma inteligente para tener el fondo de armario que necesitas...

Gratis
CAPACITA FORMACIÓN S.L

FORMULACIÓN MAGISTRAL

CAPACITA FORMACIÓN S.L - Curso subvencionado online
Requisitos: Imprescindible: Disponer de ordenador con conexión a internet.Trabajador en activo: Oficina de farmacia o sanidad privada.Desempleados: No es necesaria titulación específica, pero sí es necesario tener conocimientos en el ámbito sanitario...

Gratis
CEMFORMACIO

Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents

CEMFORMACIO - Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
És una formació bàsica, aplicable a la majoria de llocs de treball on siguin necessari l’ús de l’equip informàtic per a funcions generals.La finalitat del curs és la de capacitar a les persones per a realitzar operacions d’enregistrament de dades, així...

Gratis
CEMFORMACIO

Activitats administratives en relació amb el client

CEMFORMACIO - Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
La finalitat d’aquest curs és la de realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, intern o extern, amb qualitat de servei, dins del seu àmbit d’actuació i responsabilitat, utilitzant...

Gratis
CEMFORMACIO

Gestió Integrada de Recursos Humans

CEMFORMACIO - Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
Des de la concepció actual, la gestió de recursos humans, ha superat aquella antiga visió basada en la gestió de nòmines i seguretat social. La gestió de persones en tota la seva dimensió també implica coordinació, resolució de problemes, motivació, formació...

Gratis
CEMFORMACIO

Certificat de Professionalitat Activitats de Venda

CEMFORMACIO - Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
Objetivos: Executar les activitats de venda de productes i / o serveis a través dels diferents canals de comercialització establint relacions amb el client de la manera més satisfactòria, aconseguint els objectius proposats per l'organització i establint...

Gratis
CEMFORMACIO

Nòmines i Seguretat Social (Nivell I i II)

CEMFORMACIO - Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
Les empreses en general i també gestories o assessories, necessiten professionals amb competències en matèria laboralEn aquest curs, es treballarà la normativa laboral d’aplicació i s’efectuaran els tràmits més habituals en la creació i gestió de nòmines...

Gratis
CEMFORMACIO

Comptabilitat bàsica i informatitzada

CEMFORMACIO - Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
Les empreses i les organitzacions, es poden analitzar, representar i organitzar des de diferents perspectives, com són l’orgànica o l’econòmica. Aquesta última però, és imprescindible per poder fer previsions i calcular els impostos pertinents.Actualment...

Gratis
CEMFORMACIO

Gestió fiscal de l’empresa

CEMFORMACIO - Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
En els llocs de treball relacionats amb la gestió econòmica d’empreses, és important comptar amb competències sobre la fiscalitat i la tributació empresarial. Els terminis, la sistemàtica, les declaracions, les liquidacions i autoliquidacions, així com...

Gratis
CEMFORMACIO

MOS: Microsoft Excel (nivell I i II)

CEMFORMACIO - Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
Cemformacio és una entitat reconeguda per efectuar els exàmens Microsoft Office Specialist. Aquests són una certificació emesa per Microsoft amb validesa internacional. Aquestes proves estan disponibles per a diverses aplicacions de Office.Per efectuar...

Gratis
CEMFORMACIO

Eines de Coaching

CEMFORMACIO - Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
El coaching, és anglicisme que procedeix del verb anglès “to coach”(entrenar). És un mètode que es basa en acompanyar, instruir i entrenar una persona o un grup d’elles, amb l’objectiu d’aconseguir complir metes o desenvolupar habilitats específiques...

Gratis
CEMFORMACIO

Aspirant a vigilant de seguretat privada

CEMFORMACIO - Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
Treballar com a vigilant de seguretat privada és una molt bona opció professional, especialment per aquelles persones que necessiten una professió per afrontar aquest exigent mercat de treball. A diferència d’altres professions, preparar-se com a vigilant...

Gratis
CEMFORMACIO

Comerç electrònic i botiga virtual

CEMFORMACIO - Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
El comerç electrònic, també conegut com e-commerce (electronic commerce en anglès) o bé negocis per Internet o negocis en línia, consisteix en la compra i venda de productes o de serveis a través de mitjans electrònics, com ara Internet i altres xarxes...

Gratis
CEMFORMACIO

Community manager

CEMFORMACIO - Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
Un Community Manager és la persona encarregada de gestionar, moderar i desenvolupar comunitats virtuals (a Facebook, Twitter, Youtube, etc.) en nom d’una marca o empresa. És fonamental que aquest professional tingui uns coneixements sòlids sobre el sector...

Gratis