Auxilio Judicial

Orbita Gironina, S.L.
Precio

A consultar

Requisitos

Veure en el temari.

Impartición

Oposición en Girona

Sedes

Girona

Temario completo de este curso

REQUISITS DE L''ALUMNE

 • Tenir nacionalitat espanyola.
 • Haver complert els 18 anys i, normalment, no haver superat l''edat de la jubilació forçosa.
 • No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l''execució de les seves funcions.
 • No estar inhabilitat penalment per a l''exercici de les funcions públiques.
 • Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, Graduat escolar o equivalent.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l''Administració Pública.

* Preparació de totes les proves (teòrica, psicotècnica, personalitat) des del primer dia.

ÍNDEX DE TEMES
Temari general:

 • La Constitució Espanyola de 1978. Drets i deures fonamentals. La Corona. El Poder Judicial. Administracions. La corona i les corts generals. El Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem.
 • Drets i deures dels agents de l''administració de justícia.


Temari específic:

 • Diligència de lliurament. Comunicació, notificació i citació de requeriment i embargament de béns.


GARANTIES

 • Preparació des de casa teva i amb l''ajuda de personal especialitzat en la matèria.
 • Textos revisats i actualitzats.
 • Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.
 • Cada unitat didàctica disposa d''autoavaluacions que permeten seguir l''evolució de l''alumne.
 • Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.
 • Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l''alumne en el temari i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves.
 • Informació a l''alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sollicituds.
Ver más

Más cursos relacionados de Auxilio judicial

Preparadores

Auxilio Judicial

Preparadores - Oposición online
El temario es único para Auxilio Judicial y Tramitación Procesal, diferenciando aquellas partes que no entran en Auxilio Judicial. Se elabora

A consultar
Aula educativa profesional

Auxilio Judicial

Aula educativa profesional - Oposición a distancia
de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas. Tema 6. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: letrilla y actuaciones. La demarcación: Jueces

A consultar
Ceifor Estudios

Auxilio Judicial.

Ceifor Estudios - Oposición online
de los Secretarios Judiciales. · Tema 23. Los actos de comunicación con otros Tribunales y Autoridades: oficios y mandamientos. El auxilio judicial: los exhortos

301-500 €
MasterD Oposiciones

Cuerpo de Auxilio Judicial

MasterD Oposiciones - Oposición online
Para aprobar las oposiciones de Auxilio Judicial deberás superar tan solo dos pruebas, una teórica y otra práctica. Estos ejercicios obligatorios

A consultar
Aranda Formación

Oposiciones de Auxilio Judicial

Aranda Formación - Oposición online
: oficios y mandamientos. El auxilio judicial: los exhortos y los mandamientos en el proceso penal. Cooperación jurídica internacional: las comisiones

A consultar
Ver más