¿Qué quieres aprender?

Diploma d'Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia (también en castellano)

Diploma d'Especialista Universitari en Mitologia i Simbologia (también en castellano)

Institut Superior de Ciències Religioses

Postgrado online


1.350

Duración : 2 Semestres

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Objetivos

- Conèixer grans relats que han configurat la cultura occidental. - Comparar els mites de diverses religions i civilitzacions. - Analitzar la mitologia i la simbologia com elements constructors d’identitats tan individuals com col·lectives. - Adquisició de claus hermenèutiques que ajudin a comprendre i interpretar els mites tan antics com contemporanis. - Veure la influència de la mitologia clàssica i bíblica en l’art, la literatura, la psicologia.

A quién va dirigido

- Professionals i tècnics de diversos sectors que necessiten, a causa de la seva activitat professional, una millor comprensió de l’imaginari cultural. - Professors i docents que vulguin actualitzar la seva formació davant les noves realitats socials, polítiques i culturals. - Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de l'entreteniment, la creació de continguts en el sector editorial, o turístic. - Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap a la creació de continguts en el sector de la comunicació (premsa, televisió, Internet, publicitat, etc.). - Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de les institucions culturals. - Psicòlegs interessats en la psicologia simbòlica i arquetipal. - Professionals i tècnics de qualsevol sector que vulguin millorar els seus coneixements humanístics amb l'objectiu d'ampliar la seva formació personal.

Requisitos

Podran accedir al Diploma d’especialista universitari en mitologia i simbologia, tots aquells que posseeixin una titulació universitària prèvia de 240 crèdits.

Temario completo de este curso

. Metodologia, anàlisi i interpretació del mite i del símbol.
· Història de la interpretació del mite
· Exegesi i hermenèutica
· Poètica de l’imaginari i Mitocrítica Grans relats mitològics
· Mitologia judeocristiana
· Simbologia i religions
· Mitologia clàssica Simbologia i àrees de coneixement
· Simbologia i mística
· Simbologia i literatura
· Simbologia en l’esfera social, política, econòmica
· Simbologia i Psicologia Aplicació i aprofundiment
· Rutes simbòliques
. Treball de fi de Diploma
Ver más