¿Qué quieres aprender?

Comptabilitat bàsica

Comptabilitat bàsica

Aula de formació

Curso subvencionado presencial

Vilafranca del Penedes (Barcelona)


Precio a consultar

Iniciar-se en el coneixement de la comptabilitat, els seus objectius i les tècniques, fins arribar a un nivell suficient perquè el participant pugui desenvolupar la comptabilitat d'una empresa mitjana i sense dificultats.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Vilafranca del Penedes

Temario completo de este curso

Objectius de la Comptabilitat.Informació sobre el patrimoni.


El Balanç de situació


Informació sobre la gestió


Les equivalències comptables


Compte de pèrdues i guanysEl procés comptable.


Els comptes i el Pla General de Comptabilitat


Classificació dels comptes


Els llibres comptables


Relació entre els llibres


Teoria del càrrec i l' abonamentTractament comptable i valoració d'existències.


La problemàtica dels preus de cost i de vendes.


Sistemes de comptabilització de les existències.


Sistemes de valoració d' existències


Comptabilització de l' I.V.AAmortitzacions.Concepte i necessitat de l' amortització.


Comptabilització de les amortitzacions.


Regulació Fiscal de les amortitzacions.


Les taules oficials d' amortitzacions.


Sistemes de càlculIntroducció a les Provisions.


Concepte de provisió.


Principals provisions


Vilafranca del Penedès

Ver más