Inglés para jóvenes (todos los niveles) - Garantía Juvenil

Inglés para jóvenes (todos los niveles) - Garantía Juvenil

TADEL FORMACIÓ

Curso subvencionado presencial

Barcelona


Gratis

Duración : 2 Meses

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A2, B1, B2, C1 o C2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües ( MCERL ) .

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Barcelona

A quién va dirigido

Desocupados y menores de 30 años // Beneficiarios de Garantía Juvenil

Temario completo de este curso

A. COMPETENCIES LINGÜÍSTIQUES
A.1 Continguts lèxics - semànticso Vocabulario Formació de parauleso Significat
A.2 Continguts gramaticalso Oracióo Noms i adjectiuso Determinantso Pronomso Verbso Adverbiso Enllaços
A.3 Continguts ortogràficso Sistematizació del us de las lletres majúscules.o Ortografià cuidada del vocabulari d’us. Reduplicació de consonants finals.o Puntuació.o Signes auxiliars.
A.4 Continguts fonètics i fonològics
B. COMPETENCIAS SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
C.COMPETENCIAS PRAGMÁTICAS
C.1 Continguts funcionals
C.2 Continguts discursius
Ver más