¿Qué quieres aprender?
8

Cursos de idiomas en Vic

Llámanos al 900 49 47 47
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
Aquest curs és totalment bonificable a través de les quotes de la Seguretat Social de l’empresa pels treballadors de règim general. Segons crèdit disponible de l’empresa. Des d’Infocentre us gestionen tot el procés de bonificació sense cap cost addicional...

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
• Utilitzar la Llengua anglesa eficaçment, amb fluïdesa i precisió, en un ventall ampli de situacions, mostrant un cert domini deis aspectes formals, discursius i lèxics de la [llengua. • Adquirir estratègies lingüístiques i d'aprenentatge que fomentin...

Gratis
UVIC - Universidad Central de Catalunya
UVIC - Universidad Central de Catalunya | Carrera universitaria en Vic (Barcelona)
Objetivos: Los objetivos del grado en Lenguas Aplicadas y Traducción es formar personas cualificadas para hacer traducciones y interpretaciones en campos temáticos diversos. Requisitos: Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) - Selectividad Técnicos...

4.092
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para trabajadores en VIC (Barcelona)
PROGRAMA: Continguts gramaticals —Sintaxi Utilitzar correctament la forma interrogativa, les subordinades relatives i algunes circumstancials. Expressar - se de manera senzilla però evitant repeticions. —Determinants i adjectius Repàs i aprofundiment...

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para desempleados en VIC (Barcelona)
Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir...

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para desempleados en VIC (Barcelona)
Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma de manera senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus...

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para desempleados en VIC (Barcelona)
Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir...

Gratis
Infocentre Formació I Estudis S.l.
Infocentre Formació I Estudis S.l. | Curso subvencionado para desempleados en VIC (Barcelona)
Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió per participar en tot tipus de situacions, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional, que requereixin comprendre, produir i processar textos orals i escrits...

Gratis