¿Qué quieres aprender?
50

Cursos subvencionados para trabajadores de ciencias

Llámanos al 900 49 47 47
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores online
Introducció a les GMP's, Les bones pràctiques de fabricació (BPF) o normes de correcta fabricació (NCF), en anglès good manufacturing practice (GMP), són un conjunt de normes aplicables a les operacions de fabricació de medicaments, cosmètics, productes...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores online
Aprèn a desenvolupar correctament els diferents processos de planta i fabricació en planta química i consolida coneixements bàsics dels processos que es desenvolupen en una planta química per afavorir la comprensió de la feina de forma integral.Objetivos:...

Gratis
Grupo Método
Grupo Método | Curso subvencionado para trabajadores online
Operaciones en planta química es un curso online 100% subvencionado para trabajadores del sector químico.Objetivos: Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para comprender los procesos implicados en la preparación y tratamiento de materias...

Gratis
Grupo Método
Grupo Método | Curso subvencionado para trabajadores online
Química para no químicos es un curso online gratuito cuyo objetivo es el de adquirir conocimientos básicos en relación a las ciencias químicas.Objetivos: Adquirir conocimientos básicos en relación a las ciencias químicas. Requisitos: Trabajadores y...

Gratis
Instituto de Biomecánica - IBV
Instituto de Biomecánica - IBV | Curso subvencionado para trabajadores online
Sesión formativa de iniciación a la valoración biomecánica. Se presentarán contenidos teóricos y casos prácticos correspondientes a ejemplos reales de aplicación en diferentes contextos como son la valoración clínica, la medicina laboral, el deporte...

Gratis
Formancha SLL
Formancha SLL | Curso subvencionado para trabajadores online
ESPECIALIDAD FORMATIVA DEL SEPE - INAD032PO MAS INFORMACION FORMANCHA. TELEFONO 926850807 - 926853297. EMAIL: formacion@formancha.comA quién va dirigido: TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL Y AUTONOMOS DEL SECTOR: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS (* Industrias...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
Aprèn a aplicar els conceptes de qualitat mediambiental a la fabricació de productes químics, productes medicamentós i medicaments. Coneix les normatives de qualitat aplicables a la indústria química i farmacèutica per a la minimització dels riscos mediambientals...

Gratis
Formancha SLL
Formancha SLL | Curso subvencionado para trabajadores online
ESPECIALIDAD FORMATIVA DEL SEPE - QUIE023PO MAS INFORMACION FORMANCHA. TELEFONO 926850807 - 926853297. EMAIL: formacion@formancha.comA quién va dirigido: TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL Y AUTONOMOS DEL SECTOR: QUIMICA (* Industrias químicas. * Perfumería...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
Adquireix les competències que et permetin realitzar totes les operacions bàsiques i de control dels diversos processos químics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada de les màquines, equips i instal·lacions en ells compreses, mantenint...

Gratis
Formancha SLL
Formancha SLL | Curso subvencionado para trabajadores online
ESPECIALIDAD FORMATIVA DEL SEPE - IFCT131PO MAS INFORMACION FORMANCHA. TELEFONO 926850807 - 926853297. EMAIL: formacion@formancha.comA quién va dirigido: TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL Y AUTONOMOS DEL SECTOR: QUIMICA (– Industrias químicas. – Perfumería...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
Conèixer les operacions unitàries i processos de fabricació mes comunes de la indústria química i afins. Conèixer els equips i aparells industrials utilitzats en les fabricacions, la seva simbologia i la interpretació dels esquemes de fabricació i les...

Gratis
Formancha SLL
Formancha SLL | Curso subvencionado para trabajadores online
ESPECIALIDAD FORMATIVA DEL SEPE - ADGN077PO MAS INFORMACION FORMANCHA. TELEFONO 926850807 - 926853297. EMAIL: formacion@formancha.comA quién va dirigido: TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL Y AUTONOMOS DEL SECTOR: FINANZAS Y SEGUROS (* Banca. * Entidades...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
Adquirir les competències, coneixements, habilitats i actituds necessàries per dur a terme les funcions dels professionals que ocupin llocs de treball relacionats amb l'ús, la fabricació, instal·lació i inspecció de l'emmagatzematge dels productes químics...

Gratis
Formancha SLL
Formancha SLL | Curso subvencionado para trabajadores online
ESPECIALIDAD FORMATIVA DEL SEPE - SEAD287PO MAS INFORMACION FORMANCHA. TELEFONO 926850807 - 926853297. EMAIL: formacion@formancha.comA quién va dirigido: TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL Y AUTONOMOS DEL SECTOR: QUIMICA (* Industrias químicas. * Perfumería...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
Aprèn la normativa aplicable i les metodologies, tècniques i aparells emprats per determinar la qualitat de les formes farmacèutiques fabricades. Conèixer les tècniques de mostreig emprades i el tractament estadístic de les dades obtingudes. Establir...

Gratis
Formancha SLL
Formancha SLL | Curso subvencionado para trabajadores online
ESPECIALIDAD FORMATIVA DEL SEPE - QUIE012PO MAS INFORMACION FORMANCHA. TELEFONO 926850807 - 926853297. EMAIL: formacion@formancha.comA quién va dirigido: TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL Y AUTONOMOS DEL SECTOR: QUIMICA (* Industrias químicas. * Perfumería...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
Conèixer les primeres substàncies utilitzades com a matèries primeres en la Indústria química i els seus sectors afins, les seves característiques químiques i possibles utilitats. La funció d'aquestes substàncies en l'elaboració del producte final. Aprèn...

Gratis
Formancha SLL
Formancha SLL | Curso subvencionado para trabajadores online
ESPECIALIDAD FORMATIVA DEL SEPE - QUIE022PO MAS INFORMACION FORMANCHA. TELEFONO 926850807 - 926853297. EMAIL: formacion@formancha.comA quién va dirigido: TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL Y AUTONOMOS DEL SECTOR: QUIMICA (* Industrias químicas. * Perfumería...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
Familiaritzar-se amb el concepte de qualitat a l'àmbit empresarial i les tècniques o eines aplicables per a la seva implementació. Aconseguir coneixements del assajos i tècniques analítiques aplicables al control de les matèries. Conèixer el mostreig...

Gratis
Formancha SLL
Formancha SLL | Curso subvencionado para trabajadores online
ESPECIALIDAD FORMATIVA DEL SEPE - QUIE013PO MAS INFORMACION FORMANCHA. TELEFONO 926850807 - 926853297. EMAIL: formacion@formancha.comA quién va dirigido: TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL Y AUTONOMOS DEL SECTOR: QUIMICA (* Industrias químicas. * Perfumería...

Gratis