¿Qué quieres aprender?
69

Cursos subvencionados para trabajadores de ciencias

Llámanos al 900 49 47 47
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores online
Introducció a les GMP's, Les bones pràctiques de fabricació (BPF) o normes de correcta fabricació (NCF), en anglès "good manufacturing practice (GMP)", són un conjunt de normes aplicables a les operacions de fabricació de medicaments, cosmètics, productes...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores online
En aquest curs aprendràs a aplicar els conceptes de qualitat mediambiental a la fabricació de productes químics a més de conèixer les normatives de qualitat aplicables a la indústria química i farmacèutica per la minimització de riscos.Objetivos: - Aplicar...

Gratis
GRUPO ATU
GRUPO ATU | Curso subvencionado para trabajadores online
Consolidar los conocimientos científicos, en que se basan las operaciones de la industria química: principios físicos, sistemas de control, destilaciones, mezclas, fluídos, intercambiadores de calor, etc.Objetivos: Consolidar los conocimientos científicos...

Gratis
GRUPO ATU
GRUPO ATU | Curso subvencionado para trabajadores online
Adquirir los fundamentos en los que se basan los procesos químicos, para su posterior manejo y control de instalaciones y maquinaria en planta química.Objetivos: Adquirir los fundamentos en los que se basan los procesos químicos, para su posterior manejo...

Gratis
Formancha SLL
Formancha SLL | Curso subvencionado para trabajadores online
ESPECIALIDAD FORMATIVA DEL SEPE - ADGN077PO MAS INFORMACION FORMANCHA.A quién va dirigido: Dirigido al sector de: FINANZAS Y SEGUROS

Gratis
Formancha SLL
Formancha SLL | Curso subvencionado para trabajadores online
ESPECIALIDAD FORMATIVA DEL SEPE - INAD032PO MAS INFORMACION FORMANCHA.A quién va dirigido: Dirigido al sector de: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores a distancia
Conèixer les operacions unitàries i processos de fabricació mes comunes de la indústria química i afins. Conèixer els equips i aparells industrials utilitzats en les fabricacions, la seva simbologia i la interpretació dels esquemes de fabricació i les...

Gratis
Grupo Método
Grupo Método | Curso subvencionado para trabajadores online
Curso online gratuito de química para no químicos 100% subvencionado para trabajadores y autónomos de la Comunidad Valenciana. Entre otros, se abordarán los siguientes temas: materia, sustancias puras y mezclas, solubilidad o átomos.Objetivos: El objetivo...

Gratis
GRUPO ATU
GRUPO ATU | Curso subvencionado para trabajadores online
Adquirir los conocimientos en los modelos, técnicas y sistemas aplicados a la planificación, programación y control de la producción en la industria química.Objetivos: Adquirir los conocimientos en los modelos, técnicas y sistemas aplicados a la planificación...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores online
Conèixer les primeres substàncies utilitzades com a matèries primeres en la Indústria química i els seus sectors afins, les seves característiques químiques i possibles utilitats. La funció d'aquestes substàncies en l'elaboració del producte final. Aprèn...

Gratis
Formancha SLL
Formancha SLL | Curso subvencionado para trabajadores online
ESPECIALIDAD FORMATIVA DEL SEPE - QUIE023PO MAS INFORMACION FORMANCHA.A quién va dirigido: Dirigido al sector de: QUIMICA

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
Adquireix les competències que et permetin realitzar totes les operacions bàsiques i de control dels diversos processos químics, controlant el funcionament, posada en marxa i aturada de les màquines, equips i instal·lacions en ells compreses, mantenint...

Gratis
Formancha SLL
Formancha SLL | Curso subvencionado para trabajadores online
ESPECIALIDAD FORMATIVA DEL SEPE - QUIE012PO MAS INFORMACION FORMANCHA.A quién va dirigido: Dirigido al sector de: QUIMICA

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
Aprèn a desenvolupar correctament els diferents processos de planta i fabricació en planta química i consolida coneixements bàsics dels processos que es desenvolupen en una planta química per afavorir la comprensió de la feina de forma integral.Objetivos:...

Gratis
Formancha SLL
Formancha SLL | Curso subvencionado para trabajadores online
ESPECIALIDAD FORMATIVA DEL SEPE - QUIE013PO MAS INFORMACION FORMANCHA.A quién va dirigido: Dirigido al sector de: QUIMICA

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
En aquest curs coneixeràs les principals operacions de separació, barreja i condicionament aplicades a la fabricació de formes farmacèutiques i als diferents tipus d'equips industrials del sector.Objetivos: Formació professional per a l'Ocupació d'Àrea...

Gratis
Formancha SLL
Formancha SLL | Curso subvencionado para trabajadores online
Objetivo General: Al finalizar la formación el/la trabajador/a podrá prevenir la contaminación en las columnas de cromatografías (líquidos y gases), realizar una correcta limpieza del sistema para evitar los efectos que la contaminación en la columna...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores online
- Conèixer la legislació aplicable per a la minimització dels riscos mediambientals de la indústria química i farmacèutica. - Conèixer els mètodes de com gestionar correctament els riscos mediambientals en la indústria química i farmacèuticaObjetivos:...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores online
Aprèn a aplicar els conceptes de qualitat mediambiental a la fabricació de productes químics, productes medicamentós i medicaments. Coneix les normatives de qualitat aplicables a la indústria química i farmacèutica per a la minimització dels riscos mediambientals...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores online
Adquirir les competències, coneixements, habilitats i actituds necessàries per dur a terme les funcions dels professionals que ocupin llocs de treball relacionats amb l'ús, la fabricació, instal·lació i inspecció de l'emmagatzematge dels productes químics...

Gratis