¿Qué quieres aprender?
6

Cursos subvencionados para trabajadores en Sabadell

Llámanos al 900 49 47 47
L´ASFALT
L´ASFALT | Curso subvencionado para trabajadores en Sabadell (Barcelona)
La formación continua es obligatoria para todos los conductores en posesión del carnet CAP A fin de dar cumplimiento a la exigencia de formación continua implantada por el Estado, los conductores deberán superar un curso de una duración de 35 horas cada...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Sabadell (Barcelona)
Familiaritzar-se amb el concepte de qualitat a l'àmbit empresarial i les tècniques o eines aplicables per a la seva implementació. Aconseguir coneixements del assajos i tècniques analítiques aplicables al control de les matèries. Conèixer el mostreig...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Sabadell (Barcelona)
Conèixer la importància de la neteja, l'esterilització i antisèpsia dins de la indústria farmacèutica, els mitjans i tècniques de desinfecció i esterilització. Conèixer el concepte i tipologia de sala blanques i zona estèrils. Familiaritzar-se amb la...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Sabadell (Barcelona)
Aprèn a desenvolupar correctament els diferents processos de planta i fabricació en planta química i consolida coneixements bàsics dels processos que es desenvolupen en una planta química per afavorir la comprensió de la feina de forma integral.Objetivos:...

Gratis
PIMEC Formació
PIMEC Formació | Curso subvencionado para trabajadores en Sabadell (Barcelona)
Formar a persones com a dinamitzadors en la transformació digitals en les empreses per dotar-les d'una nova visió, procediments, estructures i eines per millorar eficàcia i eficiència mitjançant la digitalització de processos.

Gratis
PIMEC Formació
PIMEC Formació | Curso subvencionado para trabajadores en Sabadell (Barcelona)
Objectius generals: - Reflexionar sobre la importància de la comunicació publicitària i el seu impacte social - Dominar els elements que integren el discurs publicitari maximitzant l'impacte en la societat. - Afavorir l'estratègia comercial en les empreses...

Gratis