¿Qué quieres aprender?
32

Cursos subvencionados para trabajadores en Mollet Del Valles

Llámanos al 900 49 47 47
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
Objetivos: Obtenir una titulació oficial que m' acrediti com a Operador de planta química. Requisitos: •Tenir el títol de graduat en educació secundària. •Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2. •Tenir un certificat de professionalitat de...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B2 Intermediate "FIRST"Objetivos: Preparar-te per superar l'examen oficial d'anglès nivel...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides a les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriments de tècnics de nivell superior...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
Organitza i aplica tècniques i mètodes d’anàlisi tant químic com instrumental, sobre matèries i productes, orientat al control de qualitat i investigació actuant sota les normes de bones pràctiques de laboratori, seguretat personal i mediambiental.Objetivos:...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
Adquiriràs els coneixements i les competències necessàries per poder desenvolupar correctament un pla de gestió de residus a l’ empresa, i coneixeràs la normativa i legislació actual.Objetivos: Adquirir els coneixements i les competències necessàries...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
Objetivos: Obtenció titulació oficial que acrediti com a Operador de màquines per a l' elaboració, envasat i etiquetatge de productes farmacèutics Requisitos: •Tenir el títol de graduat en educació secundària o EGB •Tenir un certificat de professionalitat...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
Efectuar la gestió administrativa comptable-fiscal garantint el manteniment actualitzat del sistema d’informació i l’arxiu de la documentació, i realitzar les gestions administratives dels procediments previstos en el pla global d’auditoria.Objetivos:...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
ACTIC Es tracta d’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i Comunicació. Un certificat emès per la Generalitat de Catalunya que permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar, davant de qualsevol instància pública o privada...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B1Objetivos: Preparar-te per superar l'examen oficial d'anglès nivel B1 Lower intermediate...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
ACTIC Es tracta d’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i Comunicació. Un certificat emès per la Generalitat de Catalunya que permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar, davant de qualsevol instància pública o privada...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
ACTIC Es tracta d’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i Comunicació. Un certificat emès per la Generalitat de Catalunya que permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar, davant de qualsevol instància pública o privada...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
Aprèn a aplicar els conceptes de qualitat mediambiental a la fabricació de productes químics, productes medicamentós i medicaments. Coneix les normatives de qualitat aplicables a la indústria química i farmacèutica per a la minimització dels riscos mediambientals...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona) y 1 sede más
Aprèn a desenvolupar correctament els diferents processos de planta i fabricació en planta química i consolida coneixements bàsics dels processos que es desenvolupen en una planta química per afavorir la comprensió de la feina de forma integral.Objetivos:...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
Adquirir les competències, coneixements, habilitats i actituds necessàries per dur a terme les funcions dels professionals que ocupin llocs de treball relacionats amb l'ús, la fabricació, instal·lació i inspecció de l'emmagatzematge dels productes químics...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
Conèixer les primeres substàncies utilitzades com a matèries primeres en la Indústria química i els seus sectors afins, les seves característiques químiques i possibles utilitats. La funció d'aquestes substàncies en l'elaboració del producte final. Aprèn...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
Familiaritzar-se amb el concepte de qualitat a l'àmbit empresarial i les tècniques o eines aplicables per a la seva implementació. Aconseguir coneixements del assajos i tècniques analítiques aplicables al control de les matèries. Conèixer el mostreig...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
-Conèixer les operacions i processos de fabricació en la indústria química. -Conèixer els equips i aparells industrials, la seva simbologia i la interpretació dels esquemes de fabricació.Objetivos: Conèixer les operacions unitàries i processos de fabricació...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
Conèixer les operacions unitàries i processos de fabricació mes comunes de la indústria química i afins. Conèixer els equips i aparells industrials utilitzats en les fabricacions, la seva simbologia i la interpretació dels esquemes de fabricació i les...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
Aprèn els diferents tipus de formes farmacèutiques que poden existir al mercat, les seves particularitats, similituds i diferències, la seva composició i els mètodes industrials de fabricació de les mateixes.Objetivos: Conèixer els diferents tipus de...

Gratis
Escola Sant Gervasi, SCCL
Escola Sant Gervasi, SCCL | Curso subvencionado para trabajadores en Mollet Del Valles (Barcelona)
- Conèixer la legislació aplicable per a la minimització dels riscos mediambientals de la indústria química i farmacèutica. - Conèixer els mètodes de com gestionar correctament els riscos mediambientals en la indústria química i farmacèuticaObjetivos:...

Gratis