¿Qué quieres aprender?

Guàrdia Urbana de Barcelona

Guàrdia Urbana de Barcelona

OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial

Oposición online


Precio a consultar

Et preparem per ser Guardia Urbà

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Temario completo de este curso

Àmbit A: coneixements de la ciutat
A.1 La Carta Municipal de l'Ajuntament de Barcelona
A.2 Web municipal
A.3 La llei de policies locals
Àmbit B: institucional.
B.1 L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC).
B.2 Les institucions polítiques de Catalunya.
B.3 El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
B.4 L’ordenament jurídic de l’Estat.
B.5 Els drets humans i els drets constitucionals. Les garanties dels drets.
B.6 Les institucions polítiques de l’Estat.
B.7 Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional.
B.8 L’organització territorial de l’Estat.
B.9 La Unió Europea.
Àmbit C: seguretat i policia.
C.1 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat.
C.2 La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya.
C.3 La policia de Catalunya: mossos d’esquadra i policies locals.
C.4 La funció policial en matèria de seguretat ciutadana.
C.5 La funció policial en la investigació de delictes.
C.6 La funció policial en seguretat viària i trànsit.
C.7 Codi deontològic policial.
C.8 El marc legal de la seguretat de l’Estat: forces i cossos de seguretat.
C.9 La construcció d’un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals.
Àmbit D: actualitat.
Coneixement de l’entorn polític, econòmic i social.
a) Nacional.
b) Internacional.
Àmbit E: cultura general

Ver más