Anglès A.2.A.

Anglès A.2.A.

PIMEC Formació

Curso subvencionado presencial

Barcelona y 2 más


Gratis

Formador d'anglès nadiu, llicenciat en Media, Language and Business per la Universitat de Salford, Manchester, Anglaterra, amb més de 13 anys d'experiència impartint formació d'anglès com a llengua estrangera per a tots els nivells. Kevin ha impartit formació en una gran quantitat d'empreses i organitzacions no governamentals i governamentals. A més de ser un formador apassionat, ha estat director acadèmic en dues acadèmies a Barcelona i traductor.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Barcelona
Lleida
Reus

Objetivos

Aprofundeix en els teus coneixements en la llengua anglesa. Inicia el nivell A.2.

Temario completo de este curso

Continguts

Corresponents al Nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)
Aquest nivell està desglossat en 2 subnivells. La present acció formativa correspon al primer dels subnivells.

  • A. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
  • A.1 Continguts lexicosemàntics
  • A.2 Continguts gramaticals
  • A.3 Continguts ortogràfics
  • A.4 Continguts fonètics i fonològics
  • B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS
  • C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES
  • C.1 Continguts funcionals
  • C.2 Continguts discursius
Ver más