Aparadorisme

Aparadorisme

Balmes Consulting Group

Curso subvencionado presencial

Barcelona


Precio a consultar

Capacitar a l’alumne per al projecte i la realització d’aparadors d’una forma creativa i integrada en un mercat en constant evolució, fent de l’aparador una eficaç eina de vendes.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Barcelona

Temario completo de este curso


Objectius específics:
- Conèixer la importància que l’aparador té en el conjunt de les accions de venda d’un comerç, destacant l’aspecte publicitari.
- Conèixer els factors bàsics que intervenen en l’elaboració d’un aparador: l’esbós, el projecte, la de l’espai disponible...
- Aprendre els principis i tècniques de composició que permetin una correcta distribució i col•locació de la mercaderia en l’aparador conèixer i utilitzar correctament els principis del color i la il•luminació.
- Aprendre les diferents tècniques per a la utilització dels materials de decoració.
- Adquirir les nocions bàsiques per a l’elaboració de cartells que complementin i recolzin el contingut de l’aparador.
CONTINGUTS
• L’aparador i el binomi “art i funció”
• Llenguatge objectual i societat de consum
• Retòrica visual
• Art i disseny• Marxandatge estratègic
• Màrqueting i aparadorisme
• La publicitat com un mitja de persuasió
? tècniques de persuasió publicitària
? arquetipus i estereotips culturals
? motivacions del consumidor
? actituds. Factors individuals i socials• Marc tridimensional dinàmic
• Composició
? Equilibri visual
? Pes visual
• Forma
? Convencions culturals
? Simplicitat
? Unitat de concepció
? Pre-guany
? Interacció
• Llum
? Luminància
? Il•luminació
? Distribució de la lluminositat
• Suports i estructures
• Color
? Primaris generatius
? Complementaris generatius i fonamentals
• Exercici pràctic• Noves tendències
• Les actuals tendències socioeconòmiques i la seva dimensió plàstica
• Utilització de formes, colors i materials dins del context de les noves concepcions plàstiques
• Utilització dels mitjans audiovisuals en la promoció visual
• Exercici pràctic• Projecte d’aparadors
• Tècniques de creativitat aplicades a la decoració comercial
• Principis tècnic-constructius
• Elaboració d’un projecte d’aparador
• Confecció del pressupost
? Eficàcia
? Eficiència
? Teoria del reciclatge
• Realització d’aparadors per a diversos tipus d’establiments
• Exercici pràctic
Ver más