¿Qué quieres aprender?
17

Cursos subvencionados en Rubí

Llámanos al 900 49 47 47
CEMFORMACIO
CEMFORMACIO | Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
La finalitat d’aquest curs és la de realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, intern o extern, amb qualitat de servei, dins del seu àmbit d’actuació i responsabilitat, utilitzant...

Gratis
CEMFORMACIO
CEMFORMACIO | Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
Des de la concepció actual, la gestió de recursos humans, ha superat aquella antiga visió basada en la gestió de nòmines i seguretat social. La gestió de persones en tota la seva dimensió també implica coordinació, resolució de problemes, motivació, formació...

Gratis
CEMFORMACIO
CEMFORMACIO | Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
Objetivos: Executar les activitats de venda de productes i / o serveis a través dels diferents canals de comercialització establint relacions amb el client de la manera més satisfactòria, aconseguint els objectius proposats per l'organització i establint...

Gratis
CEMFORMACIO
CEMFORMACIO | Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
1.    Fonaments de la comptabilitat analítica1.1. Definició i objectius1.2. Estructura de costos. Classificació1.3. Sistemes d'imputació de costos1.4. Anàlisi de costos i presa de decisions2.    El...

Gratis
CEMFORMACIO
CEMFORMACIO | Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
Les empreses en general i també gestories o assessories, necessiten professionals amb competències en matèria laboralEn aquest curs, es treballarà la normativa laboral d’aplicació i s’efectuaran els tràmits més habituals en la creació i gestió de nòmines...

Gratis
CEMFORMACIO
CEMFORMACIO | Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
S’entén per personal de control d’accés la persona o persones que exerceixen les funcions d’admissió i control d’accés del públic a l’interior de determinats establiments o espais oberts al públic d’espectacles públics o activitats recreatives, i que...

Gratis
CEMFORMACIO
CEMFORMACIO | Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
Les empreses i les organitzacions, es poden analitzar, representar i organitzar des de diferents perspectives, com són l’orgànica o l’econòmica. Aquesta última però, és imprescindible per poder fer previsions i calcular els impostos pertinents.Actualment...

Gratis
CEMFORMACIO
CEMFORMACIO | Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
En els llocs de treball relacionats amb la gestió econòmica d’empreses, és important comptar amb competències sobre la fiscalitat i la tributació empresarial. Els terminis, la sistemàtica, les declaracions, les liquidacions i autoliquidacions, així com...

Gratis
CEMFORMACIO
CEMFORMACIO | Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
Cemformacio és una entitat reconeguda per efectuar els exàmens Microsoft Office Specialist. Aquests són una certificació emesa per Microsoft amb validesa internacional. Aquestes proves estan disponibles per a diverses aplicacions de Office. Per efectuar...

Gratis
CEMFORMACIO
CEMFORMACIO | Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
El coaching, és anglicisme que procedeix del verb anglès “to coach”(entrenar). És un mètode que es basa en acompanyar, instruir i entrenar una persona o un grup d’elles, amb l’objectiu d’aconseguir complir metes o desenvolupar habilitats específiques...

Gratis
CEMFORMACIO
CEMFORMACIO | Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
Treballar com a vigilant de seguretat privada és una molt bona opció professional, especialment per aquelles persones que necessiten una professió per afrontar aquest exigent mercat de treball. A diferència d’altres professions, preparar-se com a vigilant...

Gratis
CEMFORMACIO
CEMFORMACIO | Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
El comerç electrònic, també conegut com e-commerce (electronic commerce en anglès) o bé negocis per Internet o negocis en línia, consisteix en la compra i venda de productes o de serveis a través de mitjans electrònics, com ara Internet i altres xarxes...

Gratis
CEMFORMACIO
CEMFORMACIO | Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
Un Community Manager és la persona encarregada de gestionar, moderar i desenvolupar comunitats virtuals (a Facebook, Twitter, Youtube, etc.) en nom d’una marca o empresa. És fonamental que aquest professional tingui uns coneixements sòlids sobre el sector...

Gratis
CEMFORMACIO
CEMFORMACIO | Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
Actualment, les persones requereixen competències en llengua anglesa en multitud de situacions laborals i treballs diferents. Aquest coneixement no és exclusiu d’una tipologia de treball, sinó que és necessari per a molts i diversos professionals, treballadors...

Gratis
CEMFORMACIO
CEMFORMACIO | Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
Actualment, les persones requereixen competències en llengua anglesa en multitud de situacions laborals i treballs diferents. Aquest coneixement no és exclusiu d’una tipologia de treball, sinó que és necessari per a molts i diversos professionals, treballadors...

Gratis
CEMFORMACIO
CEMFORMACIO | Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
El Mindfulness representa un gir pragmàtic a la concepció de meditació tradicional. Les propostes d’investigació i pràctica del Mindfulness tenen l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones en uns termes molt concrets, i no estan vinculades...

Gratis
CEMFORMACIO
CEMFORMACIO | Curso subvencionado en Rubí (Barcelona)
1.    Estructura i elaboració del discurs.1.1. Fases de la elaboració1.2. Pautes a seguir: Voalitzar, lectura, respiració, ritme, volum, energia,                 correcta pronunciació...

Gratis