Auxiliar Adm. Diputació Barcelona

OPOSGARVI - Centre d´oposicions on-line i semi-presencial
Precio

Precio a consultar

Et preparem per aconseguir un treball fix per a tota la vida

Impartición

Oposición online

Sedes

Vilanova I la Geltru

Temario completo de este curso

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional
2. El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial.
3. Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.
4. L'Estatut d'autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.
5. La província en el règim local. Organització provincial. Competències.
6. El municipi. Organització municipal. Competències.
7. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La comarca. Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi.
8. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d'elaboració i aprovació.
9. La funció pública local.
10. Els béns de les entitats locals. Els contractes administratius a l'àmbit local. La selecció del contractista. Drets i deures del contractista i de l'Administració. Execució, modificació i suspensió. La revisió de preus. Invalidesa dels contractes. Extinció dels contractes.
11. Les hisendes locals i els seus pressupostos.
12. L'acte administratiu. Concepte. Classes. Eficàcia.
13. El procediment administratiu. L'expedient. Còmput de terminis. Fases del procediment. Recursos.
14. Funcionament dels òrgans col•legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats dels acords.
15. L'arxiu. Definició i funció de l'arxiu a l'Administració. Ordenació dels documents. Ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. El registre de documents.
16. Concepte i contingut dels documents propis de l'Administració: dictàmens, decrets, propostes de resolució, convenis, notificacions, informes, etc.
17. Organització i funcionament de la Diputació de Barcelona.
18. La protecció de dades de caràcter personal. Obligació del seu compliment. Repercussió en l'àmbit local.
19. La Diputació de Barcelona: objectius que té plantejats en relació amb l'àmbit local. Principis polítiques d'assistència i d'assessorament.
20. Estadística: variables i freqüències. Sèries. Representació gràfica. Mesures de posició o mitjanes. Mesures de dispersió.

Ver más

Más cursos relacionados de Pruebas oposiciones en general

EDILFORMACION

OPOSICIONES AUXILIAR ENFERMERÍA

EDILFORMACION - Oposición online
de Madrid. Tema 3.- Actividades del Auxiliar de Enfermería en Atención Primaria y Atención Especializada. Coordinación entre niveles asistenciales. Concepto
Precio Lectiva

1.499 € 499 
Aula educativa profesional

Auxiliar de Bibliotecas y Archivos

Aula educativa profesional - Oposición a distancia
Parte General Tema 1.- La Constitución Española de 1.978: estructura y contenido. Principios generales. Los derechos y deberes fundamentales de los es

Precio a consultar
Red de Centros

Auxiliar de la Administración del Estado

Red de Centros - Oposición a distancia
MÓDULO 1 1.La Constitución Española de 1978 2.El Tribunal Constitucional 3.La Corona 4.Las Cortes 5.El Poder Judicial 6.El Gobierno 7.La Administració

Precio a consultar
Cefes Formación

Oposición Auxiliar Administrativo Estado

Cefes Formación - Oposición semipresencial
TEMARIO I. Organización pública 1. La Constitución Española de 1978. Características. Los principios constitucionales y los valores superiores. Derech

1001-2000 €
Soporclinic

TCAE ON-LINE OPE NACIONAL

Soporclinic - Oposición online
El temario del curso incluye la totalidad de los contenidos recogidos en las diversas ofertas de empleo público, a saber:-Temario normativa general. T

50 /mes
Ver más