Gestió de recursos humans

Gestió de recursos humans

Acción Laboral

Curso presencial

Barcelona


Gratis

Aprén a gestionar una empresa des de el sector de Recursos Humans.

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Sedes

Localización

Fecha inicio

Barcelona
Mayo 2020

Objetivos

Adquirir i desenvolupar els coneixements, habilitats i aptituds necessaris per satisfer les exigències de gestió de rrhh en qualsevol tipus d'organització.

Temario completo de este curso

Organització del treball i recursos humans Reclutament i selecció de personal La formació de recursos humans Avaluació de l'acompliment del lloc de treball La comunicació en l'empresa Lideratge i treball en equip La motivació en l'empresa Tècniques de resolució de conflictesL'orientació al canviFonaments bàsics sobre seguretat i salut en el treball Tipus de risc i mesures preventives
Ver más